ELIXIR FOOD

Balení mražených malin

Společnost ELIXIR FOOD vlastní jednu z nejmodernějších továren na zpracování ovoce na Balkáně s objemem produkce více jak 100 000 tun ovoce ročně. Jedním z jejích produktů jsou velmi kvalitní mražené maliny, které se staly srbskou národní značkou známou všude po světě. 

POŽADAVKY ZÁKAZNÍKA 

Vzhledem k trvalému růstu poptávky po mražených malinách se společnost Elixir Food rozhodla opustit jejich dosavadní ruční proces balení do předhotovených sáčků a nahradit jej plně automatickým balením do hadicových sáčků tvořených z role fólie.

Mražené maliny jsou velmi křehkým produktem silně náchylným k mechanickému poškození. Základním a nejdůležitějším požadavkem zákazníka na novou balicí technologii proto bylo dosažení minimálního procenta poškozených malin (lomu) v jednotlivých spotřebitelských baleních při požadovaném výkonu.

ŘEŠENÍ VELTEKO 

Technici společnosti VELTEKO nejprve provedli ve firemním testovacím centru testy dávkování a balení produktu.

Na základě výsledků testů, svých dosavadních zkušeností s balením křehkých produktů a ve spolupráci s technickým ředitelem společnosti Elixir Food  a zástupcem z firmy Agrofood do detailu znalých problematiku mražených malin, nabídla společnost VELTEKO zákazníkovi sestavu balicího stroje

HSV120 CONTINUAL a dávkovacích vah HS 322 se speciálními úpravami pro balení mražených malin.

Ideální teplota produktu pro balení byla stanovena na -16°C.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY 

Po instalaci linky u zákazníka, byly provedeny zkoušky s cílem určit splnění sjednaných provozních parametrů. Na základě těchto zkoušek vznikl níže uvedený graf zachycující smluvně dohodnuté tolerance lomu produktu a reálně dosažených hodnot.

Výsledky zkoušek po instalaci linky u zákazníka
85,17 %  všech dodávek bude mít lom produktu do 5 % (od 2,01 do 4,5%)
14,82 %  všech dodávek bude mít lom produktu mírně nad 5%
4,94 %  všech dodávek bude mít lom produktu nad 6 %, 
  ale ne více než 6,22 %

ZÁVĚR

Společnost Elixir Food dosáhla díky vhodně zvolené technologii VELTEKO automatizace procesu balení mražených malin bez jakéhokoliv negativního vlivu na kvalitu svého produktu. Efektivita balení je díky zautomatizování procesu značná. Zatím co při ručním procesu bylo potřeba 40 lidí, nyní, při větším objemu výroby, stejných podmínkách přísunu produktu, je potřeba lidí pouze 6. Přesto i tento počet obslužného personálu by se nechal snížit instalací automatizovaného přísunu. Instalovaná linka Velteko je využívána také pro balení dalšího mraženého ovoce a zeleniny z produkce společnosti Elixir Food.

Elixir Food


Rychlý kontakt Rychlý kontakt
Zavolejte nám.
Phone: +420 317 846 473
Napište nám svůj dotaz.